Makowlany, podlaskie

48 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 134/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 34019.


Syndyk masy upadłości zz w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej
nieruchomości gruntowej:

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Makowlany, gmina Sidra, powiat sokólski, województwo
podlaskie, składającej się z działki geodecyzjnej oznaczonej numerem 20/1, o powierzchni 3,5096 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X przez
Sąd Rejonowy w Sokółce, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz - ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w akatch
sprawy pod sygn. VIII GUp 45/19 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.
3. Cena wywoławcza 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
4. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 sierpnia 2020 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 45/19.
5. Wymagane wadium w wysokości 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźnie do dnia 17 sierpnia 2020 roku.
6. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 696 115 842 lub adresem e-mail: [email protected]

Image things

Augustów, podlaskie

376 949 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 84,54 m2

  • cena: 376 949 zł
  • 4 459 za m2
Image things

Goniądz, podlaskie

66 813 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 66 813 zł
  • 66 813 za m2
Image things

Białystok, Centrum

176 250 zł | Mieszkanie | 40,65 m2

  • cena: 176 250 zł
  • 4 336 za m2