Stadniki, podlaskie

Obiekt | 900 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 900 000 zł
 • Miasto: Stadniki
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 900 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 90 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 64190X150332983
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-30 - Co to znaczy?

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki
składników majątku należących do mas upadłości zz prowadzących
wspólnie gospodarstwo rolne
1. Przedmiotem sprzedaży są poniższe nieruchomości rolne wraz z budynkami stanowiące gospodarstwo
rolne w rozumieniu art. 553 kodeksu cywilnego, tj.:
A. Nieruchomość rolna zabudowana położona w obrębie 0036 Stadniki, gm. Grodzisk, powiat Siemiatycki,
woj. Podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 208, 235/2, 297, 320/2 o łącznej powierzchni
9,9128 ha oraz położona w obrębie 0020 Ostrożany, gm. Drohiczyn, powiat Siemiatycki, woj.
Podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 508 o powierzchni 0,8034 ha, KW nr
XXXX/XXXXXXXX/X.
B. Nieruchomość rolna położona w obrębie 0036 Stadniki, gm. Grodzisk, powiat Siemiatycki, woj.
Podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 216 o powierzchni 6,8376 ha, KW nr
XXXX/XXXXXXXX/X.
2. Cena wywoławcza wynosi 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy zł).
Wadium 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy zł).
3. Warunkiem rozpatrzenia oferty zakupu jest złożenie pisemnej oferty w biurze syndyka: 15-727
Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105 lub przesłanie listem poleconym oraz wpłacenie wadium na
rachunek masy upadłości: 17 1050 1953 1000 0090 8004 0661.

Image things

Białystok, Antoniuk

159 933 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,71 m2 | 3 piętro

 • cena: 159 933 zł
 • 3 283 za m2
Image things

Suwałki, podlaskie

1 178 655 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 178 655 zł
 • 1 178 655 za m2
Image things

Kalinówka Kościelna, podlaskie

80 100 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 91,18 m2 | 1 piętro

 • cena: 80 100 zł
 • 878 za m2