Żagań, lubuskie

Mieszkanie | 49 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,84 m2 | Parter

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 49 000 zł
 • Miasto: Żagań
 • Powierzchnia: 28,84 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 699 zł
 • Ulica: Śląska 10
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 800 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 63503X148724029
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-31 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: czwarty przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Śląskiej 10 o powierzchni 28,84 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 9,71 m2 i wc na półpiętrze o powierzchni 0,90 m2 oraz udziałem 98/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 1401/13 o powierzchni 570 m2.

Ogłoszono dnia: 2020-07-02 00:00:00 przez

Data przetargu
2020-08-05 09:00:00
Miejsce
Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (sala konferencyjna)
Księga wieczysta
XXXX/XXXXXXXX/X
Cena wywoławcza
49.000,00
Wadium
9.800,00
Opis
Lokal mieszkalny znajduje się budynku mieszkalnym 3-kondygnacyjnym, z użytkowym poddaszem, murowanym, podpiwniczonym. Budynek wybudowany został w 1906 r. i ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku. Bezpośrednie wejście do lokalu odbywa się przez wspólny z lokalem nr 1 przedpokój. Lokal składa się z jednego pokoju oraz kuchni. Przynależna do lokalu wc znajduje się poza lokalem, na półpiętrze. Ściany i sufity wewnętrzne nieotynkowane, niemalowane. Podłogi – posadzki betonowe. Stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym. Ogrzewanie indywidualne, kaflowe. W lokalu instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjna do remontu. Do lokalu przynależy piwnica.
Informacje dodatkowe
Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej Kw Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 29 czerwca 2019 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 9 lipca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 stycznia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 31 marca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), Tel. (068) 477 10 08, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Historyczne ceny

Image things

Żagań, lubuskie

9 700 zł | 1,00 m2

 • cena: 9 700 zł
 • 9 700 za m2
Image things

Żagań, lubuskie

39 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,50 m2

 • cena: 39 000 zł
 • 940 za m2