Węgliniec, dolnośląskie

97 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 88,00 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 97 000 zł
 • Miasto: Węgliniec
 • Powierzchnia: 88,00 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 102 zł
 • Ulica: Sikorskiego 2a
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 700 zł
 • Numer oferty: 63327X148311837
 • Termin wpłaty wadium: 2020-08-04 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/444/2020 Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 w dniu 04.08.2020 r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13. Termin i miejsce składania ofert : Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 31.07.2020 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13. Przedmiot przetargu: Zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 88,0 m² położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 2A wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 23,7 m² oraz udziałem 1 633/10 000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnego jako działka nr 207/3, AM-5, obręb 0001 o pow. 0,4329 ha. Cena wywoławcza: 97 000,00 zł netto Wadium:· 9 700,00 zł Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 1 000,00 zł Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest: 1) złożenie oferty w siedzibie Ogłaszającego w terminie do dnia 31.07.2020 r., do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na przetarg NR POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/444/2020. Nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 04.08.2020” - Oferta powinna zostać złożona w wyznaczonym terminie do składania ofert i spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu, Za datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A

Image things

Boguszów-Gorce, dolnośląskie

20 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,67 m2 | 3 piętro

 • cena: 20 000 zł
 • 779 za m2
Image things

Zgorzelec, dolnośląskie

85 000 zł | Działka |

 • cena: 85 000 zł
Image things

Świętoszów, dolnośląskie

48 060 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,71 m2 | 3 piętro

 • cena: 48 060 zł
 • 1 100 za m2