Przemyśl, podkarpackie

83 725 zł | Mieszkanie | 33,49 m2

- 21 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 83 725 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 33,49 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 2 500 zł
 • Ulica: Słowackiego 78a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 373 zł
 • Numer oferty: 63311X148274365
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-23 - Co to znaczy?

Opis

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przemyślu prosi o umieszczenie ogłoszenia o przetargu jak niżej: „Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przemyślu z siedzibą przy ulicy Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 70 ogłasza przetarg pisemny/ofertowy, którego przedmiotem jest ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: • przy ul. Słowackiego 78 A/29 w Przemyślu o pow. użytkowej 33,49 m2, 1-pokojowego, położonego na I piętrze za cenę minimalną 83.725,00 zł, 1. Cena oszacowania jest to cena minimalna. 2. Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana będzie przelewem na konto PKO BP 23 1020 4274 0000 1302 0001 7632 w terminie do dnia 23-07-2020r. (liczy się data wpływu na konto PSM). 3. Osoby zainteresowane /jedna osoba lub małżeństwo/ prosimy o przesłanie pocztą oferty w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na mieszkanie przy ul. Słowackiego 78A/29 w Przemyślu " w terminie do dnia 23-07 2020r. (liczy się data wpływu do PSM). 4. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28-07-2020r. w siedzibie Spółdzielni. 5. O wyborze oferty, Zarząd PSM poinformuje oferenta telefonicznie lub pisemnie. 6. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. 7. Akt notarialny zostanie zawarty w kancelarii notarialnej w podanym przez Spółdzielnię terminie. 8. Oferenci, którzy wnieśli wadium na konto Spółdzielni i nie wygrali przetargu, otrzymają zwrot wadium, przelewem na wskazane konto do dnia 14-08-2020r. 9. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone w wysokości wpłaty na poczet wylicytowanej kwoty. adku nie przystąpienia do zawarcia umowy po wyborze oferty wadium przepada na rzecz Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 11. Lokal można oglądać po wcześniejszym skontaktowaniu się administracją osiedla tel. 16 679 95 55. Więcej informacji pod nr tel. 16 670 77 17. 12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Przemyśl, podkarpackie

60 750 zł | Lokal Użytkowy | 25,30 m2

 • cena: 60 750 zł
 • 2 401 za m2
Image things

Przemyśl, Łapajówka

60 000 zł | Działka |

 • cena: 60 000 zł
Image things

Przemyśl, podkarpackie

80 000 zł | Dom | 91,90 m2

 • cena: 80 000 zł
 • 871 za m2