Wińsko, dolnośląskie

22 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy Wińsko działając na podstawie art. 28 ust., art. 37, ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Tekst jednolity z 2020 r. poz. 65 ) o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własność gminy, położonej w obrębie Węgrzce. 1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, działka nr 73/3 o pow. 0,0472 ha udział gminy 3/4 położona w obrębie Węgrzce dla której prowadzona jest, przez Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczysty, księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X. 2. Cena wywoławcza nieruchomości udziału gminy wynosi : 22.000,00 złotych słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% cenny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 3. Forma sprzedaży : na własność , za gotówkę. Termin zapłaty przed zawarciem aktu notarialnego. 4. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 roku o godzinie 13 00 w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, pokój nr 14. 5. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 6. W ewidencji gruntów działka figuruje jako Br – na pastwisku klasy IV. 7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich. 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 4.000,00 złotych, które należy wpłacić na rachunek Gminy Wińsko 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147 do dnia 24 lipca 2020 roku. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji w dniu przetargu

Image things

Wińsko, dolnośląskie

25 950 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,06 m2 | Parter

  • cena: 25 950 zł
  • 700 za m2
Image things

Wińsko, dolnośląskie

180 000 zł | Działka |

  • cena: 180 000 zł
Image things

Wińsko, dolnośląskie

460 000 zł | Działka |

  • cena: 460 000 zł