Tarnów Opolski, opolskie

59 667 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 65,07 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Bartosz Ciszak

Kancelaria Komornicza, ul. Ozimska 2/2, Opole, 45-057 Opole

tel. 77-402-50-53 / fax. 77-402-50-53

Sygnatura: Km 1990/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy Ozimska 60 a, 45-368 Opole, pokój 129, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Dworcowa 9/6, 46-050 Tarnów Opolski, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 89 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A ODDZ. OPOLE: SWIFT BIC INGBPLPW 69 1050 1504 1000 0091 3772 9795.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: Ozimska 60 a, Opole, 45-368 Opole.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bartosz Ciszak


Image things

Brzeg, opolskie

391 333 zł | Dom | 134,00 m2

  • cena: 391 333 zł
  • 2 920 za m2
Image things

Opole, opolskie

158 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,25 m2

  • cena: 158 000 zł
  • 2 912 za m2
Image things

Kluczbork, opolskie

323 232 zł | Działka |

  • cena: 323 232 zł