Jakubowo, kujawsko-pomorskie

362 000 zł | Dom | 121,58 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości xx w upadłości likwidacyjnej w związku z sprzedażą z wolnej ręki, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z 1905r. po remoncie kapitalnym w 2005r, o powierzchni użytkowej 121,58m2 oraz budynkiem gospodarczym z 2005r, o powierzchni 21m2 nieruchomość położoną w Jakubowie pod nr 11 gmina Nowa Wieś Wielka, oznaczonej jako działka 64/1, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą. zaprasza do składania ofert,

za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

Z regulaminem sprzedaży, określającymi wymogi wobec oferentów, opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz wykazem wymaganych dokumentów oraz warunkami sprzedaży można zapoznać się w Biurze Syndyka
CENA WYWOŁAWCZA: 362000,00 zł netto
TERMIN składania ofert: 10.07.2020r do godz. 14:00
Nr Konta: 94 1750 001 2 0000 00 00 3621 345 8 rachunek bankowy masy upadłości do wpłaty wadium/zapłaty ceny
Wymagane wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości.
Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego nastąpi najpóźniej w dniu 09-07-202 0r
Nr działki: 64/1 o powierzchni 1,3423ha
Nr Księgi wieczystej : BY1B96999/5
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi tego samego dnia o godz 16:15
Nabywcą może być osoba uprawniona do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z o ustroju rolnym.

Image things

Białkowo, kujawsko-pomorskie

60 000 zł | Działka | 0.2745 ha.

  • cena: 60 000 zł
Image things

Janikowo, kujawsko-pomorskie

175 000 zł | Działka | 0.2441 ha.

  • cena: 175 000 zł
Image things

Obory, kujawsko-pomorskie

42 000 zł | Działka | 1.5507 ha.

  • cena: 42 000 zł