Dłużek, lubuskie

Obiekt | 1 907 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 907 000 zł
 • Miasto: Dłużek
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 907 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 381 400 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 63138X147869199
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-03 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Wywieszono w miejscach zwyczajowo przyjętych w dniach od 17.06.2020 r. do 08.07.2020 r.
ZIE.WKUR.4240.29.2020.EK.16
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
działając na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 27 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 396 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 869) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540 ze zm.) zmienionego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 683) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość pochodzi ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Lubsku.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym dnia 18.05.2020 r. w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Lubsku, Urzędzie Miejskim w Lubsku, sołectwie w Dłużku, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie Filii Oddziału Terenowego KOWR w Zielonej Górze a także portalu www.bip.kowr.gov.pl.


ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ - ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY W DŁUŻKU położona - województwo lubuskie, powiat Żarski, gmina Lubsko, obręb Dłużek, stanowiąca działki ewidencyjne nr: 361/2, 422, 423/1, 423/2 o łącznej pow. 18,2447 ha.


Przetarg odbedzie sie w dniu 8 lipca 2020 r. o godzinie 10.30 w siedzibie OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze
ul. Kreta 5, Zielona Góra, sala nr 16.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.907.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedem tysięcy złotych) Wadium wynosi: 381.400,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) Minimalne postąpienie: 19.070,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych) Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Image things

Nowa Sól, lubuskie

492 700 zł | 1,00 m2

 • cena: 492 700 zł
 • 492 700 za m2
Image things

Żagań, lubuskie

103 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 103 000 zł
 • 2 784 za m2
Image things

Zielona Góra, lubuskie

2 631 750 zł | 799,03 m2

 • cena: 2 631 750 zł
 • 3 294 za m2