Stanisławka, pomorskie

Mieszkanie | 42 277 zł | Mieszkanie | 112,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 42 277 zł
 • Miasto: Stanisławka
 • Powierzchnia: 112,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 377 zł
 • Ulica: 12
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 300 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 63137X147866857
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-30 - Co to znaczy?

Opis

K R A J O W Y O Ś R O D E K W S P A R C I A R O L N I C T W A
O d d z i a ł T e r e n o w y w P r u s z c z u G d a ń s k i m
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
w dniu 03 lipca 2020 r. o godz. 10:00
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Grzymisław
lokal mieszkalny 12/2 miejscowość Stanisławka
na działce nr 710/14 o powierzchni 0,6615 ha
cena wywoławcza: 42.277,00 zł

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość nierolna zabudowana lokalem mieszkalnym nr 2 o pow. 112,00 m2
położonego w budynku o adresie Stanisławka 12, gmina Debrzno na działce 710/14 obręb Grzymisław gmina
Debrzno wraz z udziałem 44/100 w nieruchomości wspólnej którą stanowi część budynku i urządzenia niesłużące
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz grunt działka 710/14 o powierzchni 0,6615m2 dla której prowadzona
jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X


Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 42.277 zł
Postąpienie - 500,00,00 zł
Wadium - 4.300,00 zł
Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie jest wymagane uzyskanie szczególnego
pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWR.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2020 r. o godzinie 10:00
w siedzibie SZ KOWR w Bytowie, ul. Zakładowa 4, 77-100 Bytów

Image things

Gdynia, pomorskie

400 000 zł | 138,19 m2

 • cena: 400 000 zł
 • 2 895 za m2
Image things

Smołdzino, pomorskie

92 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 56,02 m2 | 2 piętro

 • cena: 92 250 zł
 • 1 647 za m2
Image things

Gdynia, Mały Kack

480 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 480 000 zł
 • 480 000 za m2