Wybranowo, kujawsko-pomorskie

130 723 zł | Dom | 132,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu


Artur Zieliński


Kancelaria Komornicza nr VI w Inowrocławiu


88-100 Inowrocław, ul. Solankowa 7//3


tel.: 523560110


Sygnatura: Km 249/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI


NIERUCHOMOŚCI nr KW XXXX/XXXXXXXX/XKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art.953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2020 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej: ,Wybranowo 8, 88-111 Rojewo, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.Opis nieruchomości:
budynek wolnostojący dwukondygnacyjny , podpiwniczony o pow. zabudowy 132m2.
Suma oszacowania wynosi 174 297,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 722,75 .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 429,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 1 O. w Inowrocławiu 77 1090 1069 0000 0001 4158 0605.Zgodnie z art. 962 §1 Kodeksu postępowania cywilnego przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art.976 §1 Kodeksu postępowania cywilnego w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Artur Zieliński

Image things

Samociążek, kujawsko-pomorskie

83 000 zł | Działka | 0.1135 ha.

  • cena: 83 000 zł
Image things

Bydgoszcz, Fordon

966 000 zł | Działka | 5.5537 ha.

  • cena: 966 000 zł
Image things

Makowiska, kujawsko-pomorskie

148 500 zł | Działka | 3.93 ha.

  • cena: 148 500 zł