Lębork, pomorskie

133 500 zł | Lokal Użytkowy | 39,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 133 500 zł
 • Miasto: Lębork
 • Powierzchnia: 39,00 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 3 423 zł
 • Ulica: Handlowa 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 63061X147688865
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-30 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, przy ul. Handlowej 1 o innym niż mieszkalne przeznaczeniu położonego na terenie Centrum Handlowego w Lęborku. Sprzedaż nieruchomości nastąpi poprzez wyodrębnienie lokalu wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal o powierzchni użytkowej 39 m2 wraz z udziałem wynoszącym 59/1000 części w nieruchomości wspólnej, obliczonym jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchnią wszystkich pomieszczeń przynależnych, znajdujących się w budynku i pozostałych budynkach wchodzących w skład nieruchomości - stanowiącej działkę nr 771/4, o powierzchni 912 m ?, obręb 7 miasta Lęborka, uregulowaną w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Na nieruchomości wspólnej znajduje się utwardzenie terenu oraz sieć odwadniająca teren - kanalizacja deszczowa, które stanowią własność Sprzedawcy w odpowiednim udziale.

Nieruchomość zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku, zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr V/39/2007 z dnia 1 marca 2007 r., ze zm. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r, poz. 1722), położona przy ul. Handlowej 1, znajduje się na terenie elementarnym 10.UU.08 o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - bezterminową i nieodpłatną służebnością opisaną w akcie notarialnym Repertorium „A” Nr 3026/2010 z dnia 22.10.2010 r. tj. przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Lęborku. Urządzenia i sieci znajdujące się na nieruchomości, których służebności dotyczą, stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności przedsiębiorstwa.

Cena wywoławcza wynosi - 133 500,00 zł

Wylicytowana cena nabycia nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ppkt. a w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 263,21 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy i 21/100 złotych), plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Nieruchomość położona przy ul. Handlowa 1/1A posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2020 r. o godz.10.00 w Sali nr 101 Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości - 15.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru pawilonu handlowo - usługowego), można wpłacać nie później niż do dnia 30 lipca 2020 r. ,w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku czynnym w godz. 7.30- 14.00; na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 Bank Polska Kasa Opieki SA w Lęborku lub przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy.

Image things

Lębork, pomorskie

135 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,75 m2

 • cena: 135 000 zł
 • 2 827 za m2
Image things

Lębork, pomorskie

152 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 63,15 m2

 • cena: 152 000 zł
 • 2 407 za m2
Image things

Lębork, pomorskie

55 000 zł | Działka | 0.0709 ha.

 • cena: 55 000 zł