Paczków, opolskie

63 000 zł | Obiekt | 45,48 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 63 000 zł
 • Miasto: Paczków
 • Powierzchnia: 45,48 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 385 zł
 • Ulica: Krasińskeigo
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 300 zł
 • Numer oferty: 63060X147686523
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-31 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Gminy Paczkowi działając na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ o głasza:
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie na własność nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie przy ul. Krasińskiego
zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. 45,48 m położona w Paczkowie przy ul. Krasińskiego. Budynek handlowo - usługowy składa się z sali sprzedaży, magazynu, przedsionka, umywalni oraz wc. Sciany murowane z cegły i bloczków betonowych. Stropodach z płyt betonowych płaski, ocieplony supremą. Dach kryty papą. Działka ma kształt regularnego prostokąta. Dojazd do nieruchomości od ul. Krasińskiego. W sąsiedztwie działki usytuowane są budynki wielorodzinne. Nieruchomość jest uzbrojona w energię elektryczną, wodę oraz kanalizację. Budynek handlowo - usługowy został wybudowany na własny koszt przez dzierżawcę gruntu, któremu będzie przysługiwał zwrot poniesionych nakładów z ceny wywoławczej nieruchomości.
Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz. 106 z późn. zm.)
Sposób zagospodarowania: B - tereny mieszkaniowe.
Obszar, na którym położona jest opisana nieruchomość uznany jest za pomnik historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji" /Dz. U. z 2012 r. poz. 1240/ oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, dla którego przyjęty został Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023 w drodze uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXVI/190/2016 z dnia 29 września 2016 r. z późn. zm. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków /j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 213/ Gminy Paczków, jako zbywcy nie dotyczy obowiązek zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 28.10.2022 roku. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nysie i nie obejmuje okazania granic w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 06.08.2020 roku w Urzędzie Miejskim /sala konferencyjnal, o godzinie: 10:00.
w Paczkowie, ul. Rynek 1,
Wymagania dotyczące wadium: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, stanowiące 10% ceny wywoławczej do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do dnia 31.07.2020 r. do godz. 14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie nr rachunku 97 9588 0004 1720 0000 2000 0030, do dnia 31.07.2020 r.

Image things

Paczków, opolskie

40 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,64 m2 | 2 piętro

 • cena: 40 000 zł
 • 1 767 za m2
Image things

Paczków, opolskie

290 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 290 000 zł
 • 290 000 za m2
Image things

Paczków, dolnośląskie

119 700 zł | Działka | 1.0522 ha.

 • cena: 119 700 zł