Jordanowo, lubuskie

66 000 zł | Lokal Użytkowy | 86,19 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 66 000 zł
 • Miasto: Jordanowo
 • Powierzchnia: 86,19 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 766 zł
 • Ulica: 92
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 600 zł
 • Numer oferty: 63042X147644367
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-16 - Co to znaczy?

Opis

Prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 86,19 m², usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym, do którego przynależy usytuowane w tym budynku pomieszczenie w piwnicy o powierzchni użytkowej 11,40 m², wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 9759/32368 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 194 o powierzchni 0,0400 ha, położonej w miejscowości Jordanowo nr 92, gminie Świebodzin, powiecie świebodzińskim, województwie lubuskim oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z załącznikiem graficznym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin działka nr 194 położona jest na terenie opisanym symbolem MN/MR (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług). Ponadto zgodnie ze Schematem 1 pn. „Rozmieszczenie stref i obszarów funkcjonalnych” teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest jako strefa funkcjonalna Z- dominacji zabudowy oraz jako obszar funkcjonalny MM – zabudowy o charakterze małomiasteczkowym (wysoka samowystarczalność zespołu wiejskiego). Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa siedliskowa. Dalsze otoczenie nieruchomości to budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, tereny niezabudowane. Dojazd do nieruchomości jest realizowany drogą publiczną, do której działka nr 194 posiada bezpośredni dostęp. W bezpośrednim otoczeniu brak większych obiektów handlowo-usługowych. Urzędy administracji państwowej i samorządowej znajdują się w mieście Świebodzin oddalonym o ok. 11 km na południe od wsi Jordanowo. Przez wieś przebiega droga ekspresowa S3, w pobliżu znajduje się węzeł drogowy autostrady A2 Jordanowo.

Image things

Jordanowo, kujawsko-pomorskie

196 727 zł | Działka | 5 ha.

 • cena: 196 727 zł