Bytom, śląskie

2 450 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 450 000 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 2 450 000 zł
 • Ulica: Siemianowicka
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 245 000 zł
 • Numer oferty: 63040X147639683
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-09 - Co to znaczy?

Opis

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetarg w trybie aukcji elektronicznej na sprzedaż nieruchomości położonych w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej. Aukcja elektroniczna odbędzie się na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/ w dniu 13.07.2020r. o godz. 11 00 I. Przedmiot przetargu: Przetarg nr 230-187/2019 – Nieruchomości położone w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, o łącznej powierzchni 7,7223 ha, w skład których wchodzą: 1) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 5976/457 o powierzchni 0,0893 ha, zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu; 2) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 5979/456 o powierzchni 0,1096 ha, zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu; 3) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 5982/455 o powierzchni 0,0964 ha, zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu; 4) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 5132/450 o powierzchni 0,0726 ha, zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu; 5) prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 7267/450 o powierzchni 5,1023 ha, zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu; 6) prawo własności zlokalizowanych na działce numer 7267/450, sześciu betonowych zbiorników wodnych podsadzkowych o łącznej pojemności 3 300m3 ; 7) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 7269/450 o powierzchni 0,1006 ha, zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu; 8) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 7272/442 o powierzchni 2,1360 ha, zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu; 9) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 7274/450 o powierzchni 0,0155 ha, zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu; Cena wywoławcza (netto): 2.450.000,00 zł Wysokość wadium: 245.000,00 zł Minimalne postąpienie: 20.000,00 zł Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1) Posiadanie aktywnego konta na portalu aukcyjnym https://lain3-srk.coig.biz/ 2) Złożenie w portalu aukcyjnym oferty, w terminie do 09.07.2020r., do godz. 1200, na wyżej wymienione pozycje przetargowe. 3) W zakresie oferowanej ceny należy wpisać cenę wywoławczą podaną w niniejszym ogłoszeniu, oferty z innymi cenami niż wpisana w niniejszym ogłoszeniu będą odrzucone. 4) Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 09.07.2020r. przelewem na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Nr konta: 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583 na przelewie należy wpisać - Nr przetargu, którego dotyczy wpłata

Image things

Bytom, śląskie

45 000 zł | Lokal Użytkowy | 66,45 m2

 • cena: 45 000 zł
 • 677 za m2
Image things

Bytom, śląskie

12 300 zł | Garaż | 18,00 m2

 • cena: 12 300 zł
 • 683 za m2
Image things

Bytom, śląskie

12 000 zł | Lokal Użytkowy | 20,87 m2

 • cena: 12 000 zł
 • 575 za m2