Gliwice, śląskie

225 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 86,46 m2 | Parter

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 225 100 zł
 • Miasto: Gliwice
 • Powierzchnia: 86,46 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 2 604 zł
 • Ulica: Jagiellońska 23a
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 22 600 zł
 • Numer oferty: 63031X147618605
 • Termin wpłaty wadium: 2020-08-06 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

13 sierpnia 2020 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

o godz. 15.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w przy ul. JAGIELLOŃSKIEJ 23A

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 86,46 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 754/10 000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Jagiellońska 23-23A, działki nr: 1, 2, 4/1 o łącznej powierzchni 772 m2, obręb Kolej, KW XXXX/XXXXXXXX/X
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:
Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu po działce nr 1 objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem oznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do aktu notarialnego rep. A nr 3123/2015 z 14 października 2015 r., kolorem żółtym, o długości 13,00 m i szerokości 3,5 m, o powierzchni 45,50 m2, biegnącym od drogi publicznej – ul. Zabrskiej w kierunku południowym, w miejscu istniejącego przejazdu – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu po działce nr 1 objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem oznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik nr 2 do aktu notarialnego rep. A nr 3123/2015 z 14 października 2015 r., kolorem żółtym, o długości 17,00 m i szerokości 3,5 m, o powierzchni 59,50 m2, biegnącym od drogi publicznej – ul. Zabrskiej w kierunku południowym, w miejscu istniejącego przejazdu – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej KW XXXX/XXXXXXXX/X.
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 4 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 30 lipca 2020 r. z ROM-2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 225 100,00 zł
Wadium: 22 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 2260,00 zł

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

Wniesienie do 6 sierpnia 2020 r. wadium na konto ZGM w ING Banku Śląskim S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: („Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
Dostarczenie do 6 sierpnia 2020 r.:

Historyczne ceny

Image things

Gliwice, śląskie

2 570 000 zł | Działka | 1.27 ha.

 • cena: 2 570 000 zł
Image things

Gliwice, śląskie

850 000 zł | Lokal Użytkowy | 266,66 m2

 • cena: 850 000 zł
 • 3 188 za m2
Image things

Gliwice, śląskie

590 000 zł | Obiekt | 268,00 m2

 • cena: 590 000 zł
 • 2 201 za m2