Toruń, Podgórz

Mieszkanie | 180 800 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,89 m2 | 2 piętro

- 7 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 180 800 zł
 • Miasto: Toruń
 • Powierzchnia: 35,89 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 5 038 zł
 • Ulica: Galona 2a
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 63019X147590501
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-03 - Co to znaczy?

Opis

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu przy ul. Tuwima 9 ogłasza nabór ofert na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Galona 2A/12: powierzchnia 35,89 m2 – pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z wc, przedpokój, położonego na II piętrze. Wartość prawa 180.800 zł + koszty aktu notarialnego.

Mieszkanie można oglądać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla - tel. (56) 649-66-49.

Z osobą zakwalifikowaną, która złoży najkorzystniejszą finansowo ofertę zawarta zostanie umowa o przeniesienie odrębnej własności lokalu.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Galona 2A/12” należy składać w siedzibie MSM przy ul. Tuwima 9 w terminie do 03.07.2020r. do godz. 1400.

Oferta powinna zawierać:

imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon oferenta,
oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń do wiadomości stanu technicznego lokalu oraz braku roszczeń z tego tytułu względem Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu,
oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu” obowiązującego w Spółdzielni (www.msm.torun.pl),
proponowaną kwotę (nie niższą niż cena wywoławcza wartości rynkowej),
podpis oferenta.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium do dnia 03.07.2020r. na konto Spółdzielni w Banku PKO BP nr 26 1020 5011 0000 9502 0012 8595 w kwocie 5.000 zł. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent którego oferta została wybrana nie dokona wpłaty zaoferowanego wkładu budowlanego w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

Termin otwarcia ofert: 07.07.2020r.

Informacji udzielają pracownicy Działu Członkowskiego - Mieszkaniowego przy ul. Tuwima 9 telefonicznie (56) 622-41-15 wew. 64 lub 697-707-243.

Historyczne ceny

Image things

Toruń, Stare Miasto

1 000 000 zł | 296,73 m2

 • cena: 1 000 000 zł
 • 3 370 za m2
Image things

Toruń, Bydgoskie Przedmieście

1 067 333 zł | 1 127,80 m2

 • cena: 1 067 333 zł
 • 946 za m2
Image things

Toruń, Stare Miasto

600 000 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 153,42 m2

 • cena: 600 000 zł
 • 3 911 za m2