Warszawa, Bielany

369 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 71,00 m2 | 4 piętro

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza


Marek Michalewicz


Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa, 01-493 Warszawa


tel. 0224363874 / fax. 0224363875


Sygnatura: Km 1235/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, pokój 1152, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Wrzeciono 12B/30, 01-961 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 30, będący przedmiotem licytacji położony jest na 4 piętrze (5 kondygnacji) budynku mieszczącego się przy ul. Wrzeciono 12B w Warszawie. Powierzchnia lokalu to 71,00 m kw., składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc., Lokal zaopatrzony we wszelkie media, energia elektryczna, ciepła i zimna woda, kanalizacja jak również gaz. Lokal jest w dobrym stanie technicznym, wymagający jednak częściowego remontu w zakresie drobnych napraw i odświeżenia. Standard wykończenia ocenia się na średnim poziomie, zastosowano materiały średniej jakości.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na osiedlu mieszkaniowym Wrzeciono, ograniczonym ulicami: Marymoncką, Lindego, Kasprowicza oraz ulicą Nocznikowskiego, wzdłuż której zlokalizowane są ogrody działkowe. Otoczenie to osiedle mieszkaniowe. Dla obszaru, na którym położona jest wyceniany lokal mieszkalny brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie określono na podstawie zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, według którego lokal mieszkalny położony jest na terenie oznaczonym symbolem: M1.30 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Budynek wielorodzinny nr 12B, w którym usytuowany jest wyceniany lokal, znajduje się na ogrodzonym, zamkniętym terenie, razem z budynkiem 12A. Teren zagospodarowany zielenią oraz miejscami parkingowymi. Dojazd samochodem do nieruchomości przeciętny – z ul. Przy Agorze i ul. Wrzeciono, dalej drogą osiedlową. Do przystanku komunikacji miejskiej – autobusu jest ok. 500,0m, do tramwaju ok. 600,0m, a do stacji metra (Młociny lub Wawrzyszew) ok. 800,0m.


Suma oszacowania wynosi 492 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 369 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 26 1240 6074 1111 0010 4748 6189.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-479 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marek MichalewiczHistoryczne ceny

Image things

Warszawa, mazowieckie

3 173 000 zł | Działka | 0.4811 ha.

  • cena: 3 173 000 zł
Image things

Warszawa, Włochy

254 200 zł | Mieszkanie | 26,00 m2 | Parter

  • cena: 254 200 zł
  • 9 777 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

2 013 000 zł | Lokal Użytkowy | 277,01 m2

  • cena: 2 013 000 zł
  • 7 267 za m2