Kędzierzyn-Koźle, Koźle

54 400 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,54 m2

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle działając zgodnie z § 3 usL I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) o g I a s z a : I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu stanowiącego własno ć Gminy Kędzierzyn-Koźle. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17, w pokoju nr 7. Przedmiotem przetargu będzie niżej wymieniony lokal: Kędzierzyn-Koźle Jana Matejki 34 opis lokalu - lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 24,54 m' Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 22 lipca 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w PKO BP S.A. w Kędzierzynie-Koźlu nr 57 1020 3714 ·0000 4102 0108 5455, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości.

Historyczne ceny

Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

1 500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 500 000 zł
  • 1 500 000 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

900 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 900 000 zł
  • 900 000 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

110 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 72,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 110 000 zł
  • 1 521 za m2