Toruń, Bydgoskie Przedmieście

180 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 72,40 m2

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 180 000 zł
 • Miasto: Toruń
 • Powierzchnia: 72,40 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 2 486 zł
 • Ulica: Bydgoska 92
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 000 zł
 • Numer oferty: 62826X147138495
 • Termin wpłaty wadium: 2020-08-19 - Co to znaczy?

Opis

Miejska oferta inwestycyjna
Bydgoska 92 (lokal mieszkalny)Adres:
Bydgoska 92 m. 5 (lokal mieszkalny)

Powierzchnia działki:
435 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 5 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 2 przedpokoi, pomieszczenia pomocniczego. Do lokalu przynależy: pomieszczenie wc na poddaszu (położone poza lokalem, po drugiej stronie korytarza). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 72,40 m2. Pomieszczenie pomocnicze jest usytuowane od strony podwórza, jest bardzo niskie tj. od 1,5 m do 1,9 m. Pokoje mają okna od strony ulicy (widok na park). Sufity w mieszkaniu są niskie, typowo poddaszowe i są widoczne elementy konstrukcyjne dachu (drewniane belki). Wejście do mieszkania z klatki schodowej. Standard i wyposażenie lokalu rzeczoznawca ocenił jako wykazujący bardzo wysoki stopień zużycia. Istniejące w pomieszczeniach pokrycia podłóg i ścian (np. tynki na słomie) są w złym stanie, podobnie jak całość wyposażenia kuchni i łazienki. Stolarka okienna i drzwiowa jest drewniana, stara. Całość wymaga kapitalnego remontu. Budynek położony przy ul. Bydgoskiej 92 został wybudowany w 1890r. w technologii tradycyjnej, jest czteropiętrowy, podpiwniczony. Zabudowa zwarta, łączy się z zabudowaniami innych działek. Stropy drewniane, dach kryty papą na konstrukcji drewnianej. Drzwi wejściowe do budynku drewniane (brama z przejazdem na podwórze). Klatka schodowa nie remontowana od dawna, zużyte powłoki malarskie, okna stare drewniane. Budynek wyposażony w następujące instalacje: instalacja kanalizacyjna podłączona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wodociąg z miejskiej sieci, instalacja elektryczna: opomiarowanie indywidualne, gaz z sieci. W budynku znajduje się 12 lokali mieszkalnych. Zgodnie z zaświadczeniem znak WAiB.7120.45.26.27.2019.ZP wydanym dnia 30 stycznia 2019r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia, lokal mieszkalny nr 5 będący przedmiotem przetargu jest lokalem samodzielnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Nabywca lokalu przyjmuje do wiadomości, że dla budynku znajdującego się na nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 92 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Nabywca lokalu nr 5 jest zobowiązany do wyrażenia zgody na swobodne, nieodpłatne przechodzenie przez każdoczesnych właścicieli działek geod. nr 473/4, 473/7 oraz 477/1 i 477/2 (obręb nr 7) przez wchodzące w skład nieruchomości wspólnej, związane z własnością wyżej opisanego lokalu mieszkalnego nr 5 działki 473/1, 473/2 i 473/6. Ponadto zobowiązuje się do ustanowienia w powyższym zakresie nieodpłatnej służebności gruntowej z właścicielami pozostałych lokali po wyodrębnieniu ostatniego z nich oraz powiadomienia o tym obowiązku ewentualnych następców prawnych. Nieruchomość położona przy ul. Bydgoskiej 92 w Toruniu jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018r. roku, lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek należy do historycznej zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia i podlega ochronie konserwatorskiej. W związku z powyższym wszelkie działania dotyczące budynku – w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty i zmiany w elewacji, dachu, kolorystyka elewacji itp. należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Infrastruktura techniczna:
Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, brak instalacji c.o. – tylko piece kaflowe. Instalacje są stare (prąd odłączony) do wymiany lub naprawy na warunkach uzgodnionych z gestorami tej infrastruktury.

Forma rozdysponowania:
Przetarg nieograniczony.Termin przetargu:
25 sierpnia 2020, godz. 09:00:00

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115

Cena wywoławcza:
180.000,00 PLN

Wadium:
11.000,- (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu
62 1160 2202 0000 0003 3943 1400)

Termin wpłacania wadium:
19 sierpnia 2020

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historyczne ceny

Image things

Toruń, kujawsko-pomorskie

900 000 zł | Działka | 0.3267 ha.

 • cena: 900 000 zł
Image things

Toruń, Jakubskie Przedmieście

305 000 zł | Mieszkanie | 40,23 m2

 • cena: 305 000 zł
 • 7 581 za m2
Image things

Toruń, Bydgoskie Przedmieście

200 000 zł | Lokal Użytkowy | 90,00 m2

 • cena: 200 000 zł
 • 2 222 za m2