Pińczów, świętokrzyskie

135 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,55 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 135 000 zł
 • Miasto: Pińczów
 • Powierzchnia: 47,55 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 2 839 zł
 • Ulica: Batalionów Chłopskich 5
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 10 000 zł
 • Numer oferty: 62728X146908979
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-03 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 5/4 w Pińczowie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5280/60040 części wspólnych budynku pozostałych po wydzieleniu poszczególnych lokali oraz 5280/60040 części nieruchomości gruntowej za cenę nie niższą niż 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Lokal znajduje się na pierwszym piętrze (drugiej kondygnacji) i składa się z dwóch pokoi (o pow. 17,22 m2, 13,9 m2,), kuchni (o pow. 6,34 m2), łazienki z WC (o pow. 2,24 m2) i przedpokoju (o pow. 8,34 m2). Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,55 m2. W lokalu jest instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa i domofonowa. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica o powierzchni użytkowej 5,25 m2.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w terminie do dnia 3 lipca 2020 r. w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, bud. A, piętro II, 02-797 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii, tj. 09:00 – 17:00) lub przesłać je na adres kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Syndyka). Warunkiem złożenia skutecznej oferty stanowi wpłata wadium w kwocie 10 000 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 46 1050 1025 1000 0092 7544 7333.

W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty, zbliżonej cenowo, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż nieruchomości.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.

Operat szacunkowy nieruchomości jest udostępniony do wglądu, po wcześniejszym umówieniu, w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 6/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Image things

Pińczów, świętokrzyskie

4 900 zł | Działka | 0.1051 ha.

 • cena: 4 900 zł
Image things

Pińczów, świętokrzyskie

67 400 zł | Działka | 0.078 ha.

 • cena: 67 400 zł
Image things

Pińczów, świętokrzyskie

118 510 zł | Działka | 0.3041 ha.

 • cena: 118 510 zł