Strzelce Opolskie, opolskie

76 642 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,00 m2 | 2 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 76 642 zł
 • Miasto: Strzelce Opolskie
 • Powierzchnia: 39,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 965 zł
 • Ulica: Moniuszki 6
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 7 664 zł
 • Numer oferty: 62727X146906637
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-01 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg ustny na sprzedaż lokali. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich ogłasza, że w dniu 02.07.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, odbędzie się przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie ich własności wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku: - Strzelce Op., ul. Moniuszki 6/7 – pow. użytk. 39,00 m2 (2 pok.+k.), II p. -cena wywoławcza – 76.642,00 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na konto 24 1020 371 4 0000 42 02 0007 817 0 najpóźniej do dnia 01.07.2020 r. oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, warunkami i zasadami przetargu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Spółdzielni www.smstrzelce.pl Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, natomiast osobom, które przetargu nie wygrały wadium zwracane jest niezwłocznie po wskazaniu numeru rachunku bankowego. Osoba wygrywająca przetarg, zobowiązana jest do dokonania zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty, opłaty przekształceniowej w związku ze zmianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu oraz innych opłat poniesionych przez Spółdzielnię do przygotowania przetargu w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przetargu przez Zarząd. Koszty opłat notarialnych, sądowych i innych przewidzianych w Regulaminie przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich ponosi nabywca i uiści je przy sporządzeniu aktu notarialnego. Informacje o sposobie udostępniania lokalu do obejrzenia udzielane są w siedzibie Spółdzielni (pok. 2), tel. 77 462 44 41 . Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całości przetargu, bądź wycofanie się z przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Strzelce Opolskie, opolskie

71 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,94 m2 | 4 piętro

 • cena: 71 250 zł
 • 1 982 za m2