Szczecin, zachodniopomorskie

87 000 zł | Lokal Użytkowy | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/412/2020
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.30 w dniu 18.08.2020 r., w Wydziale Sprzedaży przy ul. Korzeniowskiego 2
w Szczecinie – pok. nr 77
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 14.00 dnia 13.08.2020 r., w Wydziale Sprzedaży przy ul. Korzeniowskiego 2
w Szczecinie – pok. nr 77
Przedmiot przetargu:
zbycie nieruchomości lokalowej położona w Szczecinie przy ulicy Hetmana Stefana Czarnieckiego 11, na którą składa
się:
 prawo własności lokalu użytkowego nr U1, o pow. użytkowej 33,30 m2, położonego na parterze budynku
mieszkalnego nr 11 przy ulicy Hetmana Stefana Czarnieckiego;
 udział w wysokości 0,051 w prawie własności części wspólnych budynku położonego na działce o nr ew. 6/5,
obręb 1039, Śródmieście 39;
 udział w wysokości 0,051 w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka o nr ew. 6/5,
obręb 1039, Śródmieście 39.


Cena wywoławcza: 87 000 zł netto
Wadium: 8 700 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 1 000 zł

Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest:
1) złożenie oferty do dnia 13.08.2020 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na przetarg nr
postępowania: 1008/KNO/412/2020. Nie otwierać przed godziną 11.30 dnia 18.08.2020 r.”

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

298 200 zł | Mieszkanie | 54,79 m2

  • cena: 298 200 zł
  • 5 443 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

441 000 zł | Mieszkanie | 62,89 m2

  • cena: 441 000 zł
  • 7 012 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

832 000 zł | Mieszkanie | 7 pokoi | 225,09 m2 | 1 piętro

  • cena: 832 000 zł
  • 3 696 za m2