Brzeg, opolskie

125 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 87,99 m2 | 1 piętro

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 125 000 zł
 • Miasto: Brzeg
 • Powierzchnia: 87,99 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 421 zł
 • Ulica: Trzech Kotwic 12a
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 12 500 zł
 • Numer oferty: 62714X146876191
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-21 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA:
1011/KNO/425/2020
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:00 w dniu 24.07.2020 r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 21.07.2020 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.
Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Trzech Kotwic 12a w Brzegu, województwo
opolskie o powierzchni użytkowej 87,99 m² wraz z powierzchnią przynależną 14,42 m2 oraz udziałem
wynoszącym 2578/10000 w częściach wspólnych budynków i w prawie własności gruntu
oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 929/1 AM12 obręb 1102, Centrum, o powierzchni
0,0571 ha


Cena wywoławcza: 125 000,00 zł netto
Wadium:· 12 500,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 2000,00 zł

Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest:
1) złożenie oferty w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na przetarg NR POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/425/2020. Nie otwierać przed godziną 12:00 dnia 24.07.2020 r.” - Oferta powinna zostać złożona w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do godz. 14:00 w dniu 21.07.2020 r. i spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu, Za datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A,

Historyczne ceny

Image things

Brzeg, opolskie

609 969 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 609 969 zł
 • 609 969 za m2
Image things

Brzeg, opolskie

166 200 zł | Mieszkanie | 93,00 m2 | 2 piętro

 • cena: 166 200 zł
 • 1 787 za m2
Image things

Brzeg, opolskie

880 000 zł | Obiekt | 684,58 m2

 • cena: 880 000 zł
 • 1 285 za m2