Zabłudów, podlaskie

94 863 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,63 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 94 863 zł
 • Miasto: Zabłudów
 • Powierzchnia: 40,63 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 2 335 zł
 • Ulica: Kalwińska 29
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 000 zł
 • Numer oferty: 62229X145740321
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-07 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 116/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 27992. xx zamieszkały w Warszawie, osoba fizycznanieprowadząca działalności gospodarczej, XIX GUp 1001/19 (wcześniej: X GUp 376/19). Syndyk informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 maja 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GUp 1001/19, zatwierdził warunki sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 29, położonego w budynku wielorodzinnym nr 8 przy ul. Kalwińskiej w Zabłudowie, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, wraz z prawem własności znajdujących się w niej ruchomości w postaci mebli oraz zestawu wypoczynkowego za łączną cenę nie niższą 94.863 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote). Sprzedaż realizowana będzie w trybie z wolnej ręki w formie przetargu bez nadzoru sądu. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2020 r. w kancelarii syndyka Sławomira Witkowski. Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłościxx w upadłości w mBanku o numerze: 07 1140 2004 0000 3102 7877 6733, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. XIX GUp 1001/19”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2020 roku w Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowskiego w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, o godzinie 1300. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26, w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 900-1700), e-mail: [email protected] oraz na stronie www.e-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu.

Image things

Wólka Nadbużna, podlaskie

15 390 zł | Działka |

 • cena: 15 390 zł
Image things

Białystok, Centrum

211 480 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 38,01 m2 | 2 piętro

 • cena: 211 480 zł
 • 5 564 za m2
Image things

Białystok, Centrum

168 200 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,82 m2 | Parter

 • cena: 168 200 zł
 • 4 973 za m2