Strzałkowo, wielkopolskie

Mieszkanie | 35 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,10 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słupcy


Katarzyna Zielińska-Krukowska


Kancelaria Komornicza, Traugutta 16, Słupca, 62-400 Słupca


tel. 507898361 / fax.


Sygnatura: Km 2288/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Katarzyna Zielińska-Krukowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Powstańców Wielkopolskich 9/2, 62-420 Strzałkowo, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy I V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni 52,10m2 złożony z 2 pokoi i kuchni oraz pomieszczeń przynależnych (piwnica i pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni 20,20m2)


Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Banku PKO BP SA 97 1020 2212 0000 5102 0364 2139.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Katarzyna Zielińska-KrukowskaImage things

Jezierzyce Kościelne, wielkopolskie

210 000 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 210 000 zł
  • 210 000 za m2
Image things

Tulce, wielkopolskie

43 050 zł | 127,50 m2

  • cena: 43 050 zł
  • 338 za m2
Image things

Obrzycko, wielkopolskie

84 860 zł | 865,41 m2

  • cena: 84 860 zł
  • 98 za m2