Zamość, lubelskie

Mieszkanie | 160 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,82 m2 | 1 piętro

- 7 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 160 500 zł
 • Miasto: Zamość
 • Powierzchnia: 34,82 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 4 609 zł
 • Ulica: Wyszyńskiego 87
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 60679X142110221
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-15 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu ogłasza w dniu 16.06.2020 r. o godz. 10.00 przetarg /ustną licytację/ w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pr. Wyszyńskiego 50B dla ustalenia pierwszeństwa:

- na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:Kat. M - 2 o pow. uż. 34,82m² położonego na I piętrze

przy ul. Pr. Wyszyńskiego 87/16

Cena wywoławcza - 160.500,00 złWarunkiem ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest wpłata wartości mieszkania przez osobę, która wygra przetarg.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 2000,00 zł na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. O/Zamość 31 1020 5356 0000 1002 0005 0849.

Wygrywający przetarg w przypadku rezygnacji z mieszkania traci wadium.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności związanych z zawarciem umowy i założeniem Księgi Wieczystej ponosi wygrywający przetarg.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na każdym etapie przetargu.

Historyczne ceny

Image things

Zamość, lubelskie

30 553 zł | 74,00 m2

 • cena: 30 553 zł
 • 413 za m2
Image things

Zamość, lubelskie

343 541 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 343 541 zł
 • 343 541 za m2