Szczecin, zachodniopomorskie

Obiekt | 170 276 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 170 276 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 170 276 zł
 • Ulica: Zygmunta Chmielewskiego
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 600 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 60580X141878363
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-24 - Co to znaczy?

Opis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 482 42 81OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Zygmunta Chmielewskiego, oznaczonej jako działka nr 1/34, obręb 1058, Śródmieście 58 o łącznej powierzchni 656 m2 wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku po trafostacji oraz prawem współużytkowania wieczystego w udziale 656/1525 działki nr 1/49 stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste XXXX/XXXXXXXX/X oraz XXXX/XXXXXXXX/X.Cena wywoławcza wynosi: 170 275,82 zł netto.

Wymagane wadium w wysokości: 8 600,00 zł.

Termin wniesienia wadium: do dnia 24 czerwca 2020 r.

Termin złożenia oferty: do dnia 25 czerwca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 26 czerwca 2020 r. o godz. 09:00
w siedzibie zbywcy.Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej www. psgaz.pl zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż/ Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się
z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:30 do 14:30 (z wyjątkiem dnia przetargu).Osoba do kontaktu: Ewelina Jędrzejewska-Gietka,
tel. nr: 91 42 47 114, e-mail: [email protected]
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu. Osoba do kontaktu: Ewelina Jędrzejewska-Gietka, tel. 91 42 47 114, e-mail: [email protected]

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

8 200 000 zł | 3 006,40 m2

 • cena: 8 200 000 zł
 • 2 728 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

62 250 zł | 22,79 m2

 • cena: 62 250 zł
 • 2 731 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

3 929 800 zł | 1,00 m2

 • cena: 3 929 800 zł
 • 3 929 800 za m2