Szczecin, zachodniopomorskie

Lokal użytkowy | 389 700 zł | 92,54 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 389 700 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 92,54 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 4 211 zł
 • Ulica: Bohaterów Warszawy 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 60441X141552825
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-09 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki, po cenie obniżonej, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 389.700,00 zł:
nieruchomość lokalową w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 3 nr U2 - samodzielny lokal niemieszkalny (dawny pub FUGA) o powierzchni użytkowej 92,54 m? wraz z pomieszczeniem strychowym o pow. 16,65 m? oraz udziałem 214/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu objętych KW XXXX/XXXXXXXX/X, która to nieruchomość lokalowa objęta jest KW XXXX/XXXXXXXX/X
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu - dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane. Cena nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Oferty należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 09.06.2020r. obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem "PRZETARG LOKAL NIEMIESZKALNY XII GUp 120/18".
Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 525 024 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Image things

Szczecin, Osów

1 334 080 zł | Dom | 659,40 m2

 • cena: 1 334 080 zł
 • 2 023 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

87 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 87 000 zł
 • 87 000 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

218 325 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,79 m2

 • cena: 218 325 zł
 • 4 136 za m2