Warszawa, Mokotów

Mieszkanie | 768 535 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 84,21 m2 | 3 piętro

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 768 535 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 84,21 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 9 126 zł
 • Ulica: Bluszczańska 74
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 77 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 60401X141459145
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-19 - Co to znaczy?

Opis

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 43/20, Syndyk masy upadłości sprzeda:
a. lokal mieszkalny nr 124 o powierzchni użytkowej 84,21 m2, usytuowanego na czwartej kondygnacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Bluszczańskiej 74 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem XXXX/XXXXXXXX/X, Z prawem własności lokalu związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego nr 16 o powierzchni 2,30 m2 oraz udział w wysokości 8421/1843422 w prawach do nieruchomości wspólnej – prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń położonych na gruncie, niesłużącym wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę nie niższą niż 740.000,00 zł brutto (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy złotych);
b. udział w wysokości 1/77 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego (garażu wielostanowiskowego) usytuowanego na kondygnacji podziemnej budynku położonego przy ul. Bluszczańskiej 74 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem XXXX/XXXXXXXX/X (z ww. prawem związane jest prawo do korzystania z wyłączeniem innych osób z miejsca postojowego nr 182), za cenę nie niższą niż 26.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
c. ruchomości wymienione w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu konkursu ofert za cenę nie niższą niż 2.535,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych);
Tj. łącznie cena minimalna przetargu wynosi 768.535,00 zł.

2.Wymagane wadium w wysokości 77.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3.Pisemne oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2020 r. na adres kancelarii Syndyka.

4.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 23 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Wilanów

3 000 000 zł | 459,00 m2

 • cena: 3 000 000 zł
 • 6 536 za m2
Image things

Warszawa, Ursynów

282 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 45,90 m2 | Parter

 • cena: 282 000 zł
 • 6 144 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Północ

1 960 000 zł | 458,30 m2

 • cena: 1 960 000 zł
 • 4 277 za m2