Warszawa, Mokotów

3 000 000 zł | Obiekt | 377,26 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 000 000 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 377,26 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 7 952 zł
 • Ulica: Okrężna 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 300 000 zł
 • Numer oferty: 60256X141119555
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-02 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Orężnej 7
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Orężnej 7, uregulowana w księdze wieczystej KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 302, o powierzchni 1062 m2, w obrębie 146505_8.0523.
2. Nieruchomość położona w centralnej części osiedla Sadyba nieopodal skrzyżowania
ul. Orężnej i ul. Zaniemyskiej zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, wielolokalowym. Otoczenie bezpośrednie stanowi wolnostojąca zabudowa wielolokalowa oraz zabudowa bliźniacza. Budynek o powierzchni użytkowej 377,26 m2 i kubaturze
2140 m3 wybudowany został w 1930 r. w technologii tradycyjnej. Posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. Znajduje się na nich 8 lokali mieszkalnych, lokal użytkowy i pomieszczenia piwnicy. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: wody zimnej, kanalizacyjną i elektryczną.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn.zm.), upłynął w dniu 27 listopada 2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. o godzinie 1000
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. Rakowieckiej 25/27,
sala 18D
Cena wywoławcza nieruchomości3 000 000,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) 300 000,00 zł
Minimalne postąpienie30 000,00 złSprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106
z późn.zm.).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które zapoznają się
z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu, który jest załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 545/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 kwietnia 2020 r.)
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest dostępny w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomosci oraz w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, w pokojach nr 317 i 316, III piętro (od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600).
Wadium winno być wniesione na rachunek Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy nr 96 1030 1508 0000 0005 5002 3067, do dnia 2 października 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Image things

Warszawa, Wawer

161 067 zł | Działka | 0.1724 ha.

 • cena: 161 067 zł
Image things

Warszawa, Włochy

3 303 000 zł | Obiekt | 601,00 m2

 • cena: 3 303 000 zł
 • 5 496 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

697 125 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 103,90 m2

 • cena: 697 125 zł
 • 6 710 za m2