Piła, wielkopolskie

4 384 zł | Garaż | 16,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Piły
ogłasza
pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażamiPrzedmiotem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych są następujące nieruchomości:

Piła, ul. Krzywa księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X działka nr: 19/415 (obręb 21) powierzchnia 0,0018 ha
nieruchomość gruntowa zabudowana garażem o powierzchni użytkowej 16 m2 (budynek w dobrym stanie technicznym, budynek nie posiada instalacji elektrycznej, posiada możliwość uzbrojenia w energię elektryczną), w garażu jest kanał naprawczy

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ 6 LIPCA 2020 R. OD GODZ. 900 W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA PIŁY – PLAC STASZICA 10, 64-920 PIŁA - W SALI 229 B, II PIĘTRO (odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w tabeli powyżej)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości (kolumna 6 tabeli) na konto Gminy Piła – PKO BP S.A. Nr 02 1020 4027 0000 1702 1119 3366 najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki, której wpłata wadium dotyczy, położenie działki oraz imię/imiona (w przypadku małżeństw) i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej nabyć działkę. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Piła.

Image things

Piła, wielkopolskie

894 000 zł | Działka | 1.6724 ha.

  • cena: 894 000 zł
Image things

Piła, wielkopolskie

600 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 600 000 zł
  • 600 000 za m2
Image things

Piła, wielkopolskie

107 700 zł | Działka | 0.1332 ha.

  • cena: 107 700 zł