Bierzwnik, zachodniopomorskie

30 800 zł | Mieszkanie | 39,72 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż
lokalu nr 3 o pow. 39,72 m2 położonego na poddaszu budynku mieszkalnego Ostromęcko 9 wraz z przynależnościami (piwnica o pow. 3,80 m2 i segment gospodarczy o pow. 27,36 m2) oraz z udziałem do 275/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie do działki gruntowej nr ew. 354/29 obręb Bierzwnik opisanej w KW XXXX/XXXXXXXX/X o pow. 1686 m2.
Cena wywoławcza wynosi 30 800,00 (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset złotych 00/100/. Do ceny uzyskanej w przetargu zostaną doliczone koszty dokumentacji w kwocie 676,50 zł.
Lokal oraz wskazany udział do części wspólnych budynku oraz w prawie do gruntu stanowi własność Gminy Bierzwnik.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Bierzwniku, pokój nr 13 o godz. 10.00.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Gminy w Bierzwniku GBS Barlinek - Oddział Bierzwnik 16 8355 0009 0019 3584 2000 0005 do dnia 18 czerwca 2020 r. Na poczet sprzedaży nabywcy zostanie wliczone wadium. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu. Cena sprzedaży powinna być wpłacona przez nabywcę najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 13 lub telefonicznie /095/ 768-01-30 wew. 3.

Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

765 000 zł | Działka | 0.4286 ha.

  • cena: 765 000 zł
Image things

Trzebiatów, zachodniopomorskie

37 000 zł | Działka | 0.0753 ha.

  • cena: 37 000 zł
Image things

Nosalin, zachodniopomorskie

21 800 zł | Działka | 1.04 ha.

  • cena: 21 800 zł