Grudziądz, kujawsko-pomorskie

Mieszkanie | 119 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 74,00 m2 | 3 piętro

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 119 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 74,00 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 1 608 zł
 • Ulica: Szkolna 3
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 950 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 60035X140601973
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-29 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

ogłasza rokowania na zbycie
Szkolna 3/8
74,00 m2
Grunt: własność dzialka nr 49/1 o pow. 186,00 m2 obr. 46 KW 17490
Lokal polożony jest na III piętrze i sklada się z trzech pokoi o pow. 20,59 m2, o pow. 17,71 mʻi o pow. 14,61 in', przedpokoju o pow. 3,12 m', kuchni o pow. 10,55 m2, łazienki z WC o pow. 4,21 m2, spiżarki o pow. 1,75 m oraz garderoby o pow. 1,46 m'. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 18,38 m?. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 9238/63580 Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna PCV i drewniana. Sciany pokryte gładziami. Podlogi pokryte płytami OSB oraz wylewka betonowa. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczna, instalację gazową oraz piece kaflowe. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego który oznaczony jest symbolem 37MW-U i postulowany jest do pełnienia funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi.
Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców: - BOM przy ul. Curie - Skłodowskiej, tel. 56 45 120 20 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów i rokowań.
Pierwsze rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. Z O. 0, przy ul. Curie - Sklodowskiej 5-7 w Grudziądzu dnia 1 czerwca 2020 r. W przypadku zakończenia rokowań w/w terminie wynikiem negatywnym, kolejne rokowania będą odbywać się w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania Spółki do momentu rozstrzygnięcia lub zamknięcia rokowań. Osoby biorące udzial w rokowaniach winny stawić się osobiście lub przez pelnomocnika.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Grudziądz nr r - ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 5.950,00 zl najpóźniej do piatku będącego dniem urzedowania MPGN Sp. z o. o., poprzedzajacego rokowania. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi.
Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości moga przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. Z O.O. w Grudziądzu ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, najpóźniej do piątku będącego dniem urzędowania MPGN Sp. z o.o., poprzedzajacego rokowania pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby korespondencja została zarejestrowana w w/w terminie.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

130 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,80 m2 | 2 piętro

 • cena: 130 000 zł
 • 2 720 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

105 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 34,15 m2 | 3 piętro

 • cena: 105 000 zł
 • 3 075 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

135 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 71,80 m2 | 2 piętro

 • cena: 135 000 zł
 • 1 880 za m2