Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Mieszkanie | 221 000 zł | Mieszkanie | 42,40 m2

- 14 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 12 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przy:

ul. Czarna Droga 3/33 o pow. użytk. 42,40 m2
cena wywoławcza: 221.000,00 zł
wysokość wadium: 6.630,00 zł

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy do dnia 28.05.2020 r. do godz. 900

Specyfikację istotnych warunków przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 pok. nr 2, jak również została umieszczona
na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w Administracjach Osiedli.

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Sp-ni zaoferowanej ceny w terminie 30-stu dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej może unieważnić przetarg bez podania przyczyny do czasu ustanowienia tytułu prawnego na rzecz oferenta, którego oferta została wybrana, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.

Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

180 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,20 m2 | 7 piętro

  • cena: 180 000 zł
  • 4 839 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

22 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 22 000 zł
  • 22 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

22 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 22 000 zł
  • 22 000 za m2