Kraków, Podgórze Duchackie

Mieszkanie | 259 000 zł | Mieszkanie | 46,46 m2 | 5 piętro

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 259 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 46,46 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 5 575 zł
 • Ulica: Sas-Zubrzyckiego 3
 • Piętro: 5
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 59884X140248331
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-25 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podgórze" w Krakowie ul. Podedworze 20 ogłasza nieograniczony przetarg w drodze aukcji elektronicznej na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Sas-Zubrzyckiego 3/34 o pow. 46,46 m2, położonego na V piętrze.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2020 r. w godzinach 13.00-14.30.
Cena wywoławcza 259 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy przesłać na adres e-mailowy Spółdzielni:
[email protected]
najpóźniej w dniu 25 maja 2020 r. do godziny 10.00. Wiadomość winna być zatytułowana "przetarg na lokal mieszkalny".
Regulamin przetargu określający m.in. warunki uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.podgorze.krakow.pl.
Lokal można oglądać za pośrednictwem Administracji os. Wola Duchacka Zachód na ul. Sas-Zubrzyckiego 5 po uprzednim uzgodnieniu terminu, tel. 12 312 13 55.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
34008955

Historyczne ceny

Image things

Kraków, Nowa Huta

300 200 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,95 m2 | 1 piętro

 • cena: 300 200 zł
 • 4 769 za m2
Image things

Kraków, Stare Miasto

173 000 zł | 83,03 m2

 • cena: 173 000 zł
 • 2 084 za m2
Image things

Kraków, Grzegórzki

775 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 84,40 m2 | Parter

 • cena: 775 000 zł
 • 9 182 za m2