Stadniki, podlaskie

Obiekt | 900 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 900 000 zł
 • Miasto: Stadniki
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 900 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 90 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 59840X140145283
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-25 - Co to znaczy?

Opis

Regulamin pisemnego przetargu ofertowego
na sprzedaż z wolnej ręki składników majątku należących do mas upadłości xx prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż poniższych nieruchomości rolnych wraz z budynkami stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 kodeksu cywilnego, tj.:
A. Nieruchomość rolna zabudowana położona w obrębie 0036 Stadniki, gm. Grodzisk, powiat Siemiatycki, woj. Podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 208, 235/2, 297, 320/2 o łącznej powierzchni 9,9128 ha oraz położona w obrębie 0020 Ostrożany, gm. Drohiczyn, powiat Siemiatycki, woj. Podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 508 o
powierzchni 0,8034 ha, KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
B. Nieruchomość rolna położona w obrębie 0036 Stadniki, gm. Grodzisk, powiat Siemiatycki, woj. Podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 216 o powierzchni 6,8376 ha, KW
nr XXXX/XXXXXXXX/X.
2. Cena wywoławcza wynosi 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy zł). Wadium 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy zł).
3. Warunkiem rozpatrzenia oferty zakupu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 25 maja 2020r. do godz. 14.00 w biurze syndyka: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 105 lub przesłanie listem poleconym (decyduje data wpływu oferty, nie zaś data nadania) oraz wpłacenie wadium na rachunek masy upadłości: 17 1050 1953 1000 0090 8004 0661.

Image things

Suwałki, podlaskie

379 350 zł | 1,00 m2

 • cena: 379 350 zł
 • 379 350 za m2
Image things

Białystok, podlaskie

138 200 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,42 m2

 • cena: 138 200 zł
 • 4 135 za m2
Image things

Lubieszcze, podlaskie

190 200 zł | Dom | 113,00 m2

 • cena: 190 200 zł
 • 1 683 za m2