Koronowo, kujawsko-pomorskie

Dom | 396 000 zł | Dom | 110,56 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości xx sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową o pow. 547 m2 zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 110,56 m2, położoną w Koronowie przy ul. Strumykowej 12, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B /3303 1/ 3. Sprzedaży podlega całe prawo do opisanej nieruchomości, przy czym każdemu z upadłych przysługuje udział w wysokości po 1/2 we wskazanym prawie.

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 110,56 m2 jest parterowy, bez poddasza oraz piwnicy. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje wodną (wodociąg), elektryczną, kanalizację miejską, instalację c.o. własną. Ogrzewanie centralne własne z pieca na paliwo (olej). Stolarka okienna PCV drewnopodobna. W budynku znajdują się trzy pokoje o powierzchni 33,59 m2, 20,08m2 oraz 14,30 m2, dwa przedpokoje, kuchnia, spiżarnia oraz łazienka.
Nieruchomość gruntowa o pow. 547 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jest ogrodzona siatką i ogrodzeniem stalowym. Działka jest zagospodarowana (zieleń ogrodowa, iglaki, przejścia utwardzone, klinkier). Bezpośredni dojazd do działki zapewniony drogą o nawierzchni utwardzonej. Na działce znajduje się również wiata zadaszona przylegająca do bocznej ściany budynku mieszkalnego.

Wartość szacunkowa nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 396.000,- zł netto i kwota ta stanowi cenę wywoławczą nieruchomości. W celu nabycia praw do nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę. Oferty można składać do kancelarii syndyka mieszczącej się w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, osobiście lub listownie, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii do dnia 26 maja 2020 roku do godz. 15:00.
Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego upadłego kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 26 maja 2020 roku.
Wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w sposób następujący:
1.kwotę 39.600,- zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset 00/100 zł) na rachunek bankowy masy upadłości xx o numerze 70 1540 130 4 2035 00 02 1850 000 1,
2.kwotę 39.600,- zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset 00/100 zł) na rachunek bankowy masy upadłości xx o numerze 21 1540 130 4 2035 00 02 1851 000 1.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 maja 2020 roku o godz. 9:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 w Bydgoszczy.

Z warunkami oraz przedmiotem sprzedaży (w tym opisem i oszacowaniem) należy zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 531 584 747 ), w kancelarii syndyka mieszczącej się w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży nieruchomości na każdym etapie bez podania przyczyny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

5 200 000 zł | 2 946,00 m2

  • cena: 5 200 000 zł
  • 1 765 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

22 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 22 000 zł
  • 22 000 za m2
Image things

Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

237 300 zł | Dom | 297,35 m2

  • cena: 237 300 zł
  • 798 za m2