Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

Mieszkanie | 50 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,34 m2 | 1 piętro

- 67 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Osiedle Ogrody 7A w celu zagospodarowania pustostanów organizuje przetarg ustny (aukcja) na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienia własności do niżej wymienionych lokali mieszkalnych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Ul. Świętokrzyska 8/5
45,34 m2

I piętro,
2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, w.c. w
korytarzu

Licytant pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, w terminie najpóźniej do dnia 25 maja 2020 roku (decyduje data uznania rachunku Spółdzielni) na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”, nr rachunku: 13 1240 5035 1111 0010 7926 3536.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra aukcję zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”.

Historyczne ceny

  • cena: 153 000 zł
  • 153 000 za m2
  • cena: 850 000 zł
  • 850 000 za m2
  • cena: 340 000 zł
  • 340 000 za m2