Przemyśl, podkarpackie

Mieszkanie | 45 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 19,30 m2 | 4 piętro

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 45 000 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 19,30 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 332 zł
 • Ulica: Bp. Jakuba Glazera 20
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 4 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 59704X139826771
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-30 - Co to znaczy?

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :
Ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 149 składającego się z 1 pokoju, łazienki z WC i przedpokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni użytkowej 19,30 m2, położonego na IV piętrze ( 5 kondygnacji) budynku 4-ro piętrowego w Przemyślu, powiat przemyski województwo podkarpackie przy ul. przy ul. Bp. Jakuba Glazera nr 20.
Przedmiotowe prawo posiada założoną księgę Wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Przemyślu.
Cena wywoławcza: 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż cena wywoławcza. .
Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "przetarg Koman" i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt: V GUp 217/19.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej na konto syndyka 08 1240 2568 1111 0010 7338 7933 w Banku PEKAO S.A.. W treści należy podać słowa" przetarg wadium" i sygnaturę akt: V GUp 217/19.
Do skutecznego wyboru oferty wymagane jest jej zatwierdzenie przez Sędziego-Komisarza. Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna - sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również do nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje tel.: 502357607; e-mail: [email protected]

Historyczne ceny

Image things

Przemyśl, podkarpackie

2 500 000 zł | 1 014,58 m2

 • cena: 2 500 000 zł
 • 2 464 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

1 300 000 zł | 740,81 m2

 • cena: 1 300 000 zł
 • 1 755 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

105 904 zł | Mieszkanie | 50,10 m2

 • cena: 105 904 zł
 • 2 114 za m2