Zawada, podkarpackie

Mieszkanie | 248 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 69,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 248 500 zł
 • Miasto: Zawada
 • Powierzchnia: 69,50 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 3 576 zł
 • Ulica:
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 49 700 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 59637X139669857
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-25 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowieo g ł a s z a p u b l i c z n y n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y ( l i c y t a c j ę )
na sprzedaż, lokalu mieszkalnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wymienionego w wykazie z dnia 11.12.2019r., położonego
w budynku wielorodzinnym nr 276 w obr. Zawadzie gmina Dębica, powiat dębicki, woj. podkarpackie.
Przedmiotem sprzedaży będzie:

Lokal mieszkalny nr 22 , Nr inw. 65*, o pow. 69,50 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 7,59 m2
znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z udziałem w działce nr 347/12 o pow. 0,09ha i działce
nr 347/19 o pow. 0,38 ha oraz w częściach wspólnych budynku w wysokości 505/10000.
W skład lokalu wchodzą pomieszczenia: pokój 3 szt, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow.
7,59 m2
. Mieszkanie znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego 3 – kondygnacyjnego.
Wartość lokalu wynosi: 248 500,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych),
w tym: wartość udziału w gruncie : 17 760,00 zł
Wadium w złotych: 49 700 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych),
Minimalne postąpienie w złotych: 2 490 (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych),

Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 26.05.2020r.
o godzinie 940 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Trzebownisku nr 616A/10.
II. Informacja o formie, terminie i miejscu wniesienia wadium oraz o przepadku wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją „ SZ Trzebownisko – wadium:
obręb (miejscowość)............ – działka(i) nr ………....” na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie w Banku
Gospodarstwa Krajowego nr konta: 14 1130 1105 0005 2159 0420 0002 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne
znalazły się na koncie KOWR najpóźniej na dzień przed przetargiem, oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Dokument
potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Image things

Jasło, podkarpackie

216 559 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 216 559 zł
 • 216 559 za m2
Image things

Woliczka, podkarpackie

530 850 zł | Dom | 189,92 m2

 • cena: 530 850 zł
 • 2 795 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

196 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 196 000 zł
 • 196 000 za m2