Namysłów, opolskie

Obiekt | 910 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 910 000 zł
 • Miasto: Namysłów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 910 000 zł
 • Ulica: Drzewieckiego 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 59626X139644095
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-30 - Co to znaczy?

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

SYNDYK PROWADZI POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W NAMYSŁOWIE PRZY UL. DRZEWIECKIEGO 3Syndyk masy upadłości xx w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o prowadzeniu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży z wolnej ręki, na zasadach wskazanych w Regulaminie nieruchomości gruntowej położonej w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 3, działka nr 612/2 o pow. 0,5226 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno – magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi KW nr XXXX/XXXXXXXX/X,

za cenę nie niższą niż (netto) 910.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje o przedmiocie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem telefonu 71 322-00-85.

Image things

Namysłów, opolskie

240 300 zł | 1,00 m2

 • cena: 240 300 zł
 • 240 300 za m2