Namysłów, opolskie

Obiekt | 240 300 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 240 300 zł
 • Miasto: Namysłów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 240 300 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 24 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 59554X139475471
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-28 - Co to znaczy?

Opis

Widawa Sp. z o.o.
46-112 Świerczów, ul. Ludowa 24 tel./fax (077) 419 46 43
www.widawa-biestrzykowice.pl
ogłasza:
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Namysłów:
• Przedmiot sprzedaży:
Nieruchomość zabudowana ( budynek handlowo-usługowy i magazynowy), geodezyjnie oznaczona jako zabudowa niska (MN) o łącznej powierzchni całkowitej 0,0700 ha, oznaczona w ewidencji gruntów obręb Namysłów mapa Nr 6 działka Nr 266/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kluczborku KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest „Widawa” Sp. z o.o., ul. Ludowa 24 Biestrzykowice, 46-112 Świerczów.

Cena wywoławcza 240.300,- zł. netto + Vat, wadium 24.000,- zł, minimalne postąpienie 2.500,- zł

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana położona jest w Namysłowie przy ul. Oławskiej 17. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tereny na których znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczone są na rozbudowę niską (MN) z możliwością usług o charakterze nie uciążliwym dla mieszkańców. Istniejącą zabudowę terenu w 60% stanowią budynki budowane przed rokiem 1945. Tereny posiadają
niezbędne uzgodnienie techniczne, uzbrojenie terenu i opowiadają obowiązującym przepisom ochrony środowiska.
I. Szczegółowe dane i dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości określonych powyżej zawarte są w opracowanych operatach szacunkowych, które znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki.
II. Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2020 o godz. 1000 w budynku Widawa Sp. z o.o. w Biestrzykowicach ul. Ludowa 24.
III. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są do wpłacenia wadium najpóźniej do dnia 28.05.2020 do godziny 900 na konto Widawa Spółka z o.o. w ING Bank Śląski S.A. Nysa 90 1050 1490 1000 0090 3178 5042.

Image things

Namysłów, opolskie

240 300 zł | 1,00 m2

 • cena: 240 300 zł
 • 240 300 za m2