Piestrzec, świętokrzyskie

Dom | 180 549 zł | Dom | 82,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Sławomir Majcher na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ,Piestrzec, 28-131 Solec Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nr. działki 183 o powierzchni 1,3200ha położona w miejscowości Piestrzec gm. Solec Zdrój zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 82m2 , oraz czterema budynkami gospodarczymi budynek gospodarczy nr. 1 (obora), budynek gospodarczy nr. 2(garaż),budynek gospodarczy nr. 3 (stodoła) oraz budynek gospodarczy nr. 4 ( budynek blaszany). Kształt działki regularny , wydłużony prostokąt oraz płaskie ukształtowanie terenu.

Suma oszacowania wynosi 240 732,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 549,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 073,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Stara Zbelutka, świętokrzyskie

65 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 65 000 zł
  • 1 637 za m2
Image things

Bronina, świętokrzyskie

239 684 zł | Dom | 176,66 m2

  • cena: 239 684 zł
  • 1 357 za m2
  • cena: 340 000 zł
  • 340 000 za m2