Połczyn-Zdrój, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 37 200 zł | Mieszkanie | 35,43 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Połczyna-Zdroju
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone(licytacje)na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Połczyn-Zdrój

Połczyn-Zdrój ul.5-go Marca 9/3

Wolny lokal mieszkalny

Przetargi odbędą się w dniu 18 czerwca 2020 roku o godzinach podanych w tabeli 8, w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju przy Placu
Wolności 3-4.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r. włącznie(z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem na rachunek Urzędu
Miejskiego w Połczynie-Zdroju PKO BP S.A. Drawsko Pomorskie oddział w Połczynie Zdroju nr 77 1020 2847 0000 1702 0009 6693.
Za datę wniesienia wadium uważa się date wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroiu

  • cena: 75 000 zł
  • 412 za m2