Piła, wielkopolskie

Mieszkanie | 57 572 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 18,50 m2

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 57 572 zł
 • Miasto: Piła
 • Powierzchnia: 18,50 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 3 112 zł
 • Ulica: Tucholska 20
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 514 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 59178X138594879
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-16 - Co to znaczy?

Opis

P R E Z Y D E N T M I A S T A P I Ł Y
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych1.
Piła, ul. Tucholska 20/12
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 18,50 m2 składający się z: 1 pokoju (12,30 m2), wnęki kuchennej (3,00 m2) i łazienki (3,20 m2) oraz pomieszczenie przynależne,
tj. piwnica (15,80 m2), razem powierzchnia użytkowa - 34,30 m2
udział w nieruchomości wspólnej: 343/7379, w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr: 214/4 i 214/7 (obręb 27)
księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X; łączna powierzchnia działek: 0,1417 ha
57 572,00 zł

(cena lokalu obejmuje lokal wraz
z pomieszczeniem przynależnym
oraz udział w nieruchomości wspólnej)

wadium:
11 514,40 zł


Termin i miejsce przetargów:

22 czerwca 2020 r. od godz. 900
w siedzibie Urzędu Miasta Piły - Piła (64-920) plac Staszica 10, sala 229 B, II piętro
(odrębnie na każdą nieruchomość według kolejności podanej w ogłoszeniu)

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:
Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły:

1) www.bip.pila.pl w zakładce Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne,
2) www.pila.pl w zakładce Przetargi-Nieruchomości,
3) tablica informacyjna Urzędu Miasta Piły.
plac Staszica 10, 64-920 Piła, pokój 122, tel. 67/2104279 lub pokój 123, tel. 67/3488554.

? Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży; na dzień publikacji ogłoszenia o przetargach sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

Historyczne ceny

Image things

Opalenica, wielkopolskie

1 513 320 zł | Dom | 288,44 m2

 • cena: 1 513 320 zł
 • 5 247 za m2
Image things

Opalenica, wielkopolskie

121 890 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,70 m2 | 2 piętro

 • cena: 121 890 zł
 • 2 150 za m2
Image things

Koło, wielkopolskie

55 000 zł | Dom | 42,00 m2

 • cena: 55 000 zł
 • 1 310 za m2