Biała Podlaska, lubelskie

Dom | 236 168 zł | Dom | 131,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Michał Bigas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2020 roku o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Brzeskiej 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

opisanej jako działka gruntowa nr 2151 o pow. 0,0553 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 131,69 m2 położona: ul. Cywińskiego 10 w Białej Podlaskiej i posiadająca założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 314 890,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 236 167,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 489,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Białej Podlaskiej 52 1240 2177 1111 0010 4348 5234.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kraśnik, lubelskie

57 960 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 57 960 zł
  • 57 960 za m2
Image things

Dęblin, lubelskie

130 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,51 m2 | Parter

  • cena: 130 000 zł
  • 2 476 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

316 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 69,20 m2 | 3 piętro

  • cena: 316 500 zł
  • 4 574 za m2