Szczecin, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 218 700 zł | Mieszkanie | 58,00 m2 | 1 piętro

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie


Marcin Figas


Kancelaria Komornicza, Struga 19, Szczecin, 70-784 Szczecin


tel. 914313604 / fax. 914630569


Sygnatura: Km 815/19


WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE KOMORNIKA SĄDOWEGO:


www.komornik-szczecin.com.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Reduty Ordona 80/4, 71-180 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 291 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 160,00 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 można przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyMarcin FigasHistoryczne ceny

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

3 929 800 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 929 800 zł
  • 3 929 800 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

7 184 430 zł | 1 677,10 m2

  • cena: 7 184 430 zł
  • 4 284 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

8 200 000 zł | 3 006,40 m2

  • cena: 8 200 000 zł
  • 2 728 za m2