Sosnowiec, śląskie

Mieszkanie | 96 825 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,98 m2 | 4 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu


Katarzyna Huras


Kancelaria Komornicza, Modrzejowska 45, Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec


tel. 32 294 57 47 / fax. 32 294 57 47


Sygnatura: KM 448/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Katarzyna Huras na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu z siedzibą przy Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec, pokój 84, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Staropogońska 88 C/58, 41-214 Sosnowiec, dla którego VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal położony jest na V kondygnacji (IV piętro - ostatnie) budynku. Powierzchnia lokalu wynosi 44,98 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Szacowany lokal mieszkalny jest lokalem środkowym. Lokal wyposażony jest w media: mieszkanie podłączone do sieci ciepłowniczej, do sieci gazowej. Zgodnie z oświadczeniem dłużnika lokal posiada pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania wynosi 129 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 825,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Sosnowcu ul.Małachowskiego 7 59 1050 1360 1000 0090 7185 5242.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu mieszczącym się pod adresem: Kaliska 7, Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Katarzyna HurasHistoryczne ceny

Image things

Sosnowiec, śląskie

60 000 zł | 189,32 m2

  • cena: 60 000 zł
  • 317 za m2
Image things

Sosnowiec, śląskie

145 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 61,27 m2 | Parter

  • cena: 145 100 zł
  • 2 368 za m2
Image things

Sosnowiec, śląskie

79 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 74,30 m2 | Parter

  • cena: 79 000 zł
  • 1 063 za m2