Dzierżoniów, dolnośląskie

Obiekt | 997 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość przemysłowo – użytkową w Dzierżoniowie

Opis komercyjny nieruchomości:

Przedmiotem postepowania jest prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o łącznej powierzchni 4.887,00 m2wraz z prawem własności posadowionych budynków. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjne położenie w Dzierżoniowie: ul. Podwalna 1; znajduje się ok 1km od nowej obwodnicy Dzierżoniowa (droga 383) oraz 400 metrów od stacji PKP oraz PKS. Zgodnie z operatem szacunkowym, użytki oznaczone są w ewidencji gruntu jako Bi – inne tereny zabudowane. Na nieruchomości ustanowione są umowy najmu / dzierżawy poszczególnych powierzchni usługowo - magazynowych.

Wyciąg z warunków sprzedaży

Syndyk masy upadłości xx w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega:

prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu nr 39 o powierzchni 4.877 m2, Obręb Zatorze, ul. Podwalna 1 Dzierżoniów wraz z prawem własności posadowionych na działce gruntu budynków: a). budynku myjni nr 39.8, 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 137,50 m2, b). hali nr 39.7, 2-kondygnacyjnej o powierzchni użytkowej Pu= 260,90 m2, c). hali nr 39.6, 2-kondygnacyjnej o powierzchni użytkowej Pu= 174,30 m2, d). stacji paliw nr 39.5-, 1-kondygnacyjnej o powierzchni użytkowej Pu= 3,70 m2, e). budynku gospodarczego nr 39.4, 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 88,20 m2,f). warsztatu samochodowego nr 39.2, 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 174,30 m2, g). budynku administracyjnego nr 39.1, 2-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 273,60 m2

— dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17.

2). Określenie ceny minimalnej: 997.000,00 zł.

3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług.

4). Termin wpłaty wadium w kwocie 100.000,00 zł: 26 maja 2020 r., termin złożenia oferty: 26 maja 2020 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Postępowanie na sprzedaż nieruchomości nieruchomość ul. Podwalna Dzierżoniów - nie otwierać" winny do dnia 26 maja 2020 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2020 r., godz. 13:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 28 maja 2020 r., godz. 13:30 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: kancelaria(małpa)syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Image things

Dzierżoniów, dolnośląskie

159 180 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 77,85 m2

  • cena: 159 180 zł
  • 2 045 za m2
Image things

Dzierżoniów, dolnośląskie

115 243 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,78 m2

  • cena: 115 243 zł
  • 2 104 za m2